ویدیوکست های اساتید گفتگوی صمیمانه با اساتید رتبه و بورد در مورد چالش های دستیاران سال های پایین و مباحث تالیفی می باشد.

.

فیلم معرفی عناوین مباحث تدریس شده بیماری های کلیه توسط سرکار خانم دکتر سپیده حاجیان فوق تخصص بیماری های کلیه، فشار خون و پیوند عضو هئیت علمی علوم پزشکی قزوین

فیلم کامل آموزشی شامل نکات مهم و سوال خیز این فصل برای امتحانات ارتقا و بورد 1400 به صورت کتاب های کیمیای هوشمند موسسه رهپویان شریف در اختیار دستیاران محترم رشته داخلی قرار خواهد گرفت.

.

.

توضیحات جناب آقای دکتر علی طیبی رتبه برتر بورد ۹۷ در مورد مباحث کتاب جراحی اعصاب و بیهوشی از Schwartz 2019

.

.

گفتگوی صمیمانه سرکار خانم دکتر نگین فاضل زاده متخصص رشته پوست با دستیاران محترم این رشته

.

.

توضیحات جناب آقای دکتر محمد حسن روزگاری رتبه برتر بورد ۹۷ در مورد مباحث کتاب روماتولوژی 3 از سری کتب کیمیا

.

.

توضیحات سرکار خانم دکتر فرانک علمائیان رتبه برتر بورد 97 هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد مبحث مری 2019 Schwartz از سری کتب کیمیا

.

.

توضیحاتی در مورد مباحث تالیفی  آقای دکتر محسن پیر پیران متخصص داخلی رتبه برتر بورد

.

.

آقای دکتر رضا کاظمی متخصص اورولوژی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رتبه بورد97
در این راستا، گفتگوی صمیمانه ایشان با دستیاران محترم این رشته را می توانید مشاهده بفرمائید.

.

.

توضیحاتی در مورد فصل 24 آدامز توسط خانم دکتر سپیده پای بست رتبه بورد 97 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه قزوین

.

.

گفتگوی صمیمانه با سرکار خانم دکتر مهسا حسینقلی زاده، در مورد چالش های دستیاران سال یک رشته داخلی

.

.

گفتگوی صمیمانه با جناب آقای دکتر تایماز امیر اصلانی، در مورد چالش های دستیاران سال یک رشته بیهوشی

.

.

گفتگوی صمیمانه با خانم دکتر ریحانه دهقانی در مورد چالش های دستیاران سال یک رشته زنان و زیمان