🔶آیا از مزایای کتب مرور سریع موسسه رهپویان شریف اطلاع دارید:
کتب مرور سریع از سری محصولات موسسه رهپویان شریف که به8 شکلی طراجی شده است که  مناسب داوطلبینی است که فرصت کمی برای مطالعه دارند.
از ویژگی های کتب مرور سریع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
✅ چکیده نکات مهم رفرنس
✅ درج الگورتیم های مهم
✅ مرور رفرنس در بازه زمانی کوتاه
✅ کتاب با ابعاد کوچک و قابل حمل