تحقیقات نشان می دهند که ۸۳ درصد یادگیری از طریق مشاهده محقق می شود. این موضوع ثابت می کند که آموزش از طریق فیلم آموزشی به سادگی می تواند میزان یادگیری فرد را، به خصوص افرادی که قدرت به یاد سپاری طولانی مدت ندارند، بالا ببرد.
براساس هرم یادگیری ادگار دیل (EDGAR DALE) به ذهن سپاری مفاهیم آموزشی در ویدئوی آموزشی ۳ برابر مطالعه کتاب است. در واقع از طریق مطالعه کتاب و خواندن تنها ۱۰ درصد مفاهیم طی دو هفته در ذهن می ماند. این در حالی است که طبق هرم یادگیری از طریق مشاهده فیلم آموزشی می توان تا ۳۰ درصد مفاهیم را پس از دو هفته به خاطر سپرد.
با استناد به این تحقیقات موسسه رهپویان شریف هزاران ساعت فیلم و پاکدست آموزشی با استفاده از بهترین اساتید رتبه برتر را در اختیار شما بزرگواران قرار داده است.
امید است این خدمت نوین بتواند رضایت هر چه بیشتر شما همراهان همیشگی را فراهم آورد.