بعد از انتشار لیست اسامی ۱۰ درصد اول دانشنامه تخصصی ۱۳۹۵ توسط سایت سنجش ، و بعد از بررسی های صورت گرفته توسط تیم موسسه مشخص گردید که از ۱۸۳ نفر رتبه برتر در ۱۱ رشته که موسسه رهپویان شریف در سال ۹۵ در آن ارائه خدمات می کرد ، ۱۰۷ نفر (قریب ۶۰ درصد) از محصولات موسسه استفاده کرده اند . جزئیات این مهم به قرار زیر می باشد :

10 به منظور مشاهده لیست اسامی برتر به لینک زیر مراجعه بفرمائید :


رتبه های برتر موسسه رهپویان شریف