آموزش نحوه استفاده آنلاین و آفلاین از کلاسهای آمادگی آزمون آسکی 99
در بستر وب سایت بدون نصب برنامه

رفع ایرادات احتمالی در مورد صدای ویدیوهای ضبط شده
با نصب برنامه Adobe Connect