برنامه و خدمات آموزشی

تقویم آموزشی و خدمات موسسه رهپویان شریف

موسسه رهپویان شریف با سالها در حوزه نشر و آموزش پزشکی کلیه محصولات مورد نیاز دستیاران و متخصصان گرامی را جهت آمادگی در آزمون های ارتقاء، گواهینامه، دانشنامه، فلوشیپ و پذیرش دستیار فوق تخصصی ارائه می نماید.

در این راستا علاوه بر تولید کتب محصولات و خدمات آموزشی دیگری نیز ارائه می گردد. از این جمله محصولات آزمون ها، فلش کارت، فیلم ها و پادکست های آموزشی و برنامه های مطالعاتی می باشد. با توجه به گستردگی و تنوع محصولات آموزشی موسسه بر آن شدیم تا در این صفحه محتویات آموزشی و اطلاعیه ها را قرار دهیم.

رشته های تخصصی

رشته داخلی

رشته زنان و زایمان

رشته جراحی

رشته رادیوتراپی

رشته روان پزشکی