آزمون آسکی

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

چرا رتبه های برتر آزمون های سالهای قبل به شما تاکید می کنند که باید در همایش آمادگی آزمون آسکی شرکت کرد ؟

به لحاظ روانی ، همواره اولین تجربه ها ، استرس زاست . همین امر باعث می شود که امکان بروز توانایی ، مهارت و توانمندی ها به سادگی
میسر نشود و نتیجه دلخواه حاصل نگردد . حضور در همایش آمادگی آسکی باعث می شود که آزمون آسکی 98 برای شما تازگی نداشته باشد و درنتیجه دچار استرس نشوید تا بتوانید موفقیت در این آزمون را کسب کنید .

جنس آزمون آسکی با آزمون های ارتقا و بورد کاملا متفاوت است . لذا نحوه آمادگی برای این آزمون نیز متفاوت خواهد بود و با مطالعه کتابها و جزوات و مرور نکات کلیدی در کتابخانه و … آمادگی لازم برای آزمون آسکی میسر نمی شود .

در همایش یک یا دو روزه آمادگی برای آزمون آسکی ، بسیاری از پزشکان هم رشته شما حضور دارند ، لذا می توانید در کنار یکدیگر و باتوجه به انتقال تجربیاتی که صورت میگیرد ، به بسیاری از نقاط ضعف خود پی برده و پاسخ آنها را دریافت می کنید.

دریافت مشاوره رایگان 66908000
خانم بیگلری: 09191003010 |
| خانم عشقی: 09036692555
osce-land

با شرکت در این همایش با شرایط و نحوه برگزاری آزمون آسکی آشنا می شوید و با توجه به شناخت مناسب از مراحل و ایستگاه ها و شیوه برگزاری آزمون ، ضمن کسب حداکثر نمرات ، زمانبندی خود را کاملا مدیریت می کنید.

با توجه به حضور رتبه های برتر در میان شرکت کنندگان و همچنین تدریس اساتید برجسته و کاملا متبحر در این همایش ، مباحث اصلی و مهم و نکات کلیدی را فراگرفته و نقاط ضعف خود را برطرف می سازید.

باتوجه به زمان محدود میان برگزاری آزمون کتبی و آزمون شفاهی ، در فرصت اندک موجود ، بیشترین استفاده و بهره را خواهید برد و میزان فراگیری خود را به حداکثر می رسانید و بر موفقیت در آزمون آسکی متمرکز خواهید شد.

شماره تماس مشاوره رایگان 66908000