آموزش نحوه استفاده از ویدیوی کلاس های آفلاین آسکی 99

آموزش نحوه استفاده آنلاین و آفلاین از کلاسهای آمادگی آزمون آسکی 99 در بستر وب سایت بدون نصب برنامه رفع ایرادات احتمالی در مورد صدای ویدیوهای ضبط شده با نصب برنامه Adobe Connect