پادکست های رایگان دکتر عراقی

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

مجموعه پادکست های رایگان دکتر عراقی

پادکست 1 – دکتر عراقی – مرور با کیفیت – قسمت اول

پادکست 2 – دکتر عراقی – مرور با کیفیت – قسمت دوم

پادکست 3 – دکتر عراقی – ⁣رفع اشکال و قبولی در آزمون های پزشکی به کمک آزمون های آمادگی

پادکست 4 – دکتر عراقی – ⁣جمع بندی مباحث مینور

پادکست 5 – دکتر عراقی – ⁣⁣آزمون دستیاری و مدت زمان باقی مانده – قسمت اول

پادکست 6 – دکتر عراقی – ایام طلایی، مرور درس زنان ویژه آزمون دستیاری

پادکست 7 – دکتر عراقی – ایام طلایی مرور و جمع بندی

پادکست 8 – دکتر عراقی – ایام طلایی مرور و جمع بندی