پادکست های رایگان دکتر شیرزادی فر

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

مجموعه پادکست های رایگان دکتر شیرزادی فر

پادکست 1 – دکتر شیرزادی فر – چگونه می توان خط فکری طراحان سوال را تشخیص داد؟

پادکست 2 – دکتر شیرزادی فر – اکونومی امتحان ارتقا و بورد (مطالعه مفید در امتحان)

پادکست 3 – دکتر شیرزادی فر – امتحان بورد و باید های آن

پادکست 4 – دکتر شیرزادی فر – امتحان بورد و باید های آن

پادکست 5 – دکتر شیرزادی فر – امتحان بورد و باید های آن