پادکست های رایگان آقای طالبی

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

مجموعه پادکست های رایگان آقای طالبی

پادکست 1 – آقای طالبی – ضرورت ورزش کردن و تاثیر آن بر تقویت مغز

پادکست 2 – آقای طالبی – خودبسندگی و کاهش اضطراب ۰۰۰

پادکست 3 – آقای طالبی – ⁣روش هایی برای مطالعه و یادگیری موثر

پادکست 4 – آقای طالبی – ⁣انگیزه و موفقیت ۰۰۰

پادکست 5 – آقای طالبی -⁣ عادت های مطالعه نامناسب و عدم یادگیری بهینه

پادکست 6 – آقای طالبی – امواج آلفا و تاثیر شگرف آن بر روی یادگیری

پادکست 7 – آقای طالبی – ذهن آگاهی و مسئولیت پذیری در یادگیری

پادکست 8 – آقای طالبی – ⁣۸ تحریف شناختی رایج در عدم موفقیت و یادگیری

پادکست 9 – آقای طالبی – خلق معنا در میزان پیشرفت

پادکست 10 – آقای طالبی – بزرگترین و بالاترین موفقیت، شادمانی ماست…