021-66908000

مشخصات اجمالی :

قیمت تمام شده

5,754,000 تومان

پرداخت آنلاین

ارسال سریع

تضمین کیفیت

توضیحات

پکیج کیمیا هوشمند رشته ارتوپدی 1401 شامل مجموعه ای 30 جلدی از کتب کیمیا هوشمند موسسه رهپویان شریف است. مباحث و رفرنس های این کتب به شرح زیر می باشد:

جلد مبحث رفرنس
1 اسپاین 1 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
2 اسپاین 2 کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
3 اسپاین 3 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
4 تومور1 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
5 تومور2 کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
6 زانو  و تیبیا1 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
7 زانو و تیبیا2(منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
8 زانو و تیبیا  3 راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
9 لگن – هیپ و فمور (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
10 DDH و پرتس و SCFE کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
11 لگن هیپ و فمور راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
12 شانه و هومروس 1 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
13 شانه و هومروس 2(منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
14 آرنج (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
15 Hand 1 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
16 Hand 2 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
17 Hand 3 (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
18 عفونت و شکستگی های باز و سندرم کمپارتمان کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
راکوود بزرگسالان 2019
19 Basic  کمپل (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
20 آمپوتاسیون و آرترودز (منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
21 gait  و آنومالی های مادرزادی 1 (منتشر شده) تاچیان 2022 ویرایش ششم
کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
22 آنومالی های مادرزادی 2(منتشر شده) کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
23 فوت و انکل 1 کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
24 فوت و انکل 2 کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
25 CP ، پولیو و میلومننگوسل کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
26 بیماری های نوروماسکولار کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
راکوود بزرگسالان 2019
راکوود اطفال2019
تاچیان 2022 ویرایش ششم
27 اعصاب محیطی و میکروسرجری کمپل 2021 ویرایش چهاردهم
تاچیان 2022 ویرایش ششم
28 کلیات راکوود (منتشر شده) راکوود بزرگسالان 2019
29 باقیمانده راکوود اطفال و بالغین (منتشر شده) راکوود اطفال2019
راکوود بزرگسالان 2019
30 دیسپلازی اسکلتی و مقالات تاچیان 2022 ویرایش ششم

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج کیمیا هوشمند رشته ارتوپدی 1401”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.