فیلم آموزشی TBL اطفال

نمایش یک نتیجه

فرم نیازسنجی داوطلبین فعلی

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی
فرصت مطالعه شما در طول روز چقدر است؟
چنانچه طبق برنامه پیش نرفته‌اید، دلیل آنرا بفرمایید.
کدام قسمت از برنامه ارائه شده برای شما مفیدتر بوده است؟
کدام سرویس پشتیبانی در رفع نیازهای شما موثرتر است؟
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و علمی (اساتید و رتبه‌های برتر) چه فواصلی را مطلوب می‌دانید؟
وفق سوال قبل، میزان نیاز به پشتیبانی تخصصی شما چقدر است؟
وفق مرحله قبل، خدمات ارائه مشاوره تخصصی مطلوب شما کدام موارد است؟

فرم نیازسنجی برنامه مطالعاتی

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی
برنامه‌ریزی مطالعاتی شما برای آمادگی در آزمون ارتقاء چگونه است؟
در صورت تمایل به استفاده از برنامه‌ آموزشی موسسه رهپویان شریف چقدر فرصت مطالعه روزانه دارید؟
فواصل زمانی مدنظرتان جهت تماس واحد پشتیبانی به چه صورت می‌باشد؟
شیوه‌ی انتخابی شما جهت ارتباط با بخش پشتیبانی کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟