کیمیا داخلی

نمایش 9 24 36

کیمیا 9 داخلی 1402

۵۷۹,۳۳۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی جلد 9
 • ترجمه و تلخیص : دکتر ندا صابرنیا
 • رفرنس: Harrison 2022

کیمیا 7 داخلی 1402

۶۰۱,۴۷۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی جلد 7
 • ترجمه و تلخیص : دکتر مریم فتحی جوزدانی
 • رفرنس: Harrison 2022

کیمیا 5 داخلی 1402

۵۰۹,۲۲۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی جلد 5
 • ترجمه و تلخیص : دکتر مریم فتحی جوزدانی
 • رفرنس: Harrison 2022

کیمیا 12 داخلی 1402

۳۵۹,۱۶۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 12
 • ترجمه و تلخیص: دکتر الناز سرخیل
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 10 داخلی 1402

۴۰۲,۲۱۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 10
 • ترجمه و تلخیص: دکتر مختار ندا صابرنیا
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 6 داخلی 1402

۴۱۸,۲۰۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی جلد 6
 • ترجمه و تلخیص : دکتر مریم فتحی جوزدانی
 • رفرنس: Harrison 2022

کیمیا 8 داخلی 1402

۵۱۰,۴۵۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی جلد 8
 • ترجمه و تلخیص : دکتر مریم فتحی جوزدانی
 • رفرنس: Harrison 2022

کیمیا 16 داخلی 1402

۳۴۴,۴۰۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 16
 • ترجمه و تلخیص: دکتر شادی رئیسی‌زاده
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 15 داخلی 1402

۳۷۷,۶۱۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 15
 • ترجمه و تلخیص: دکتر شادی رئیسی‌زاده
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 11 داخلی 1402

۵۸۷,۹۴۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 11
 • ترجمه و تلخیص: دکتر مختار ندا صابرنیا
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 2 داخلی 1402

۵۰۰,۶۱۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 2
 • ترجمه و تلخیص: دکتر مختار عیسوند
 • رفرنس : Harrison 2022

کیمیا 18 داخلی 1402

۴۰۹,۵۹۰ تومان
 • کیمیا رشته داخلی 18
 • ترجمه و تلخیص: دکتر فرشاد دیوسالار
 • رفرنس : Harrison 2022

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.

فرم نیازسنجی داوطلبین فعلی

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی
فرصت مطالعه شما در طول روز چقدر است؟
چنانچه طبق برنامه پیش نرفته‌اید، دلیل آنرا بفرمایید.
کدام قسمت از برنامه ارائه شده برای شما مفیدتر بوده است؟
کدام سرویس پشتیبانی در رفع نیازهای شما موثرتر است؟
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و علمی (اساتید و رتبه‌های برتر) چه فواصلی را مطلوب می‌دانید؟
وفق سوال قبل، میزان نیاز به پشتیبانی تخصصی شما چقدر است؟
وفق مرحله قبل، خدمات ارائه مشاوره تخصصی مطلوب شما کدام موارد است؟

فرم نیازسنجی برنامه مطالعاتی

اطلاعات فردی
اطلاعات تحصیلی
مقطع تحصیلی
برنامه‌ریزی مطالعاتی شما برای آمادگی در آزمون ارتقاء چگونه است؟
در صورت تمایل به استفاده از برنامه‌ آموزشی موسسه رهپویان شریف چقدر فرصت مطالعه روزانه دارید؟
فواصل زمانی مدنظرتان جهت تماس واحد پشتیبانی به چه صورت می‌باشد؟
شیوه‌ی انتخابی شما جهت ارتباط با بخش پشتیبانی کدام یک از موارد زیر می‌باشد؟