آزمون دانشنامه تخصصی( آزمون بورد تخصصی)

بمنظور سنجش آگاهیها و مهارتهای فارغ التحصیلان رشته های تخصصی(دارندگان گواهینامه تخصصی) دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هرساله در سطح کشوری و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی وتخصصی امتحانات دانشنامه تخصصی در یک نوبت و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

ماده1-

دارندگان گواهینامه تخصصی(فارغ التحصیلان مراکز آموزش پزشکی تخصصی) می توانند جهت اخذ مدرک دانشنامه تخصصی(بورد) در امتحان مربوطه که بصورت متمرکز و بوسیله دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.

تبصره:از نظر تعداد دفعات شرکت در امتحان دانشنامه تخصصی هیچگونه محدودیتی وجود ندارد.

ماده2-

ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاری آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پایان می یابد بشرط موفقیت در امتحانات گواهینامه تخصصی بلامانع می باشد.

تبصره1-داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره(تا آخر آبان ماه) نخواهد شد.

تبصره2- لازم است دستیارانی که بصورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصی شرکت می نمایند، باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی لازم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند.

ماده3-

کلیه سوالات امتحانات دانشنامه تخصصی براساس منابع تعیین شده توسط هیئت ممتحنه رشته های مربوطه تهیه می گردد.

ماده4-

حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 70% کل نمره امتحان کتبی و 70% کل نمره امتحان شفاهی خواهد بود.

تبصره1-شرط شرکت در امتحان شفاهی دانشنامه تخصصی کسب حداقل 70% کل نمره امتحان کتبی خواهد بود.

تبصره2-در صورت مردودی در امتحان شفاهی، اعتبار قبولی امتحان کتبی حداکثر تا پنج سال بقوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در امتحان شفاهی متقاضیان موظف به شرکت مجدد در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی می باشند.

تبصره3-افرادیکه تاقبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی قبول شده اند حداکثر تا پنج سال دیگرمجاز خواهند بود در امتحانات شفاهی شرکت نمایند.

ماده5-

رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد امتحان کتبی در موعد مقرر اعلام شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، توسط هیئتهای ممتحنه انجام می گیرد.

ماده6-

دستیارانیکه پایان نامه تحقیقاتی آنان قبل از انجام امتحان شفاهی دانشنامه تخصصی منجر به پذیرش و یا چاپ مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر شود حداکثر تا 15 نمره به نمره امتحان شفاهی آنان اضافه می گردد.

ماده 7-

جهت تعیین نفرات برتر امتحان کتبی با ضریب 2 و امتحان شفاهی با ضریب 1 محاسبه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *