Project Description

کلاس های آموزشی PMP(Patient Management Problem)

با توجه به تغییرات عمده در برگزاری آزمون شفاهی بورد و استفاده از روش PMP برآن شدیم برای اولین بار در کشور کارگاه آموزشی PMP برگزار نماییم. این کارگاه کاملا شبیه سازی شده با آزمون PMP بورد بوده و بر اساس سر فصل های بالینی برگزار شده در سال های قبل و سرفصل های احتمالی امسال برگزار می شود.طراحی و برگزاری این کارگاه توسط اساتید و رتبه های برتر بورد تخصصی می باشد.

PMP چیست ؟

روش PMP در واقع یک موقعیت بالینی واقعی را که پزشک با فرد بیمار یا مجروح مواجه می شود را شبیه ‏سازی می‏نماید. در این روش دانشجو با یک بیمار که اطلاعات محدودی از او دردست می‏ باشد، مواجه شده و باید اطلاعات در دسترس را مورد مطالعه قرار داده و سپس تصمیم گیری نماید که چه اقداماتی برای بیمار بایستی انجام گیرد که ممکن است شامل درخواست یکسری آزمایشات پاراکلینیکی و یا سایر روشهای تشخیص باشد. نهایتاً دانشجو باید در رابطه با درمان و اداره بیمار تصمیماتی را اتخاذ نماید. در این امتحانات دانشجو قادر خواهد بود مسائل بیمار را درک کرده، اطلاعات لازم برای حل آن جمع ‏آوری کند و اطلاعات جمع‏ آوری شده را تجزیه و تحلیل نماید.

اعمالی که فراگیر در PMP انجام می‏ دهد عبارتند از:

۱-جمع‏ آوری اطلاعات که بیشتر از طریق:

الف) گرفتن شرح حال از بیمار یا خویشاوندان اول

ب) انجام معاینه فیزیکی

ج) انجام بررسی‏های آزمایشگاهی و رادیولوژیکی

۲-تعبیر و تفسیر اطلاعات: در این قسمت می‏ توان از دانشجو خواست که لیست مشکلات بیمار را تهیه و نتیجه ‏گیری کند.

۳-Manage بیمار شامل:

الف) تجویز داروها

ب) رژیم غذایی

ج) توصیه به اطرافیان بیمار

د) ارجاع بیمار به متخصص

ه) پیگیری بیمار

انواع PMP

۱-PMP خطی

۱-۱- روش اجرا

در این روش بعد از یک توضیح اولیه (opening scenario) در مورد مسئله و ذکر شرح حال و معاینه فیزیکی، سوالاتی در رابطه با بررسی، تشخیص و اداره بیمار مطرح می‏ گردد که هر یک از این سوالات دارای تعدادی حق انتخاب (option) می‏ باشند.

تعدادی از این option ها صحیح می‏ باشد و برای دستیابی به اداره درست بیمار، لازم می‏ باشند و تعدادی از آنها نادرست و یا حتی در بعضی مواقع انتخابشان، کنتراندیکاسیون دارد. به دانشجو تعداد روشها و یا اعمال صحیح گفته نمی‏ شود و وظیفه دانشجو این است که روشهای تشخیص که باید در آن موقعیت خاص بکار برد، انتخاب نماید.

۲-۱-روش نمره ‏دهی در PMP خطی

بطور معمول در PMP نوع خطی معیار هفت گانه‏ای برای نمره دادن وجود دارد.

۵- اعمال تهدیدکننده حیات بیمار

۳- اعمال مضر، موجب اتلاف وقت و بدون ثمربخشی

۱- اعمال غیرمضر و موجب اتلاف و بدون ثمر بخشی

-۰- اعمالی که انتخاب آنها نه مفید است و نه مضر

۱+ مطالعات روتین کمک کننده

۳+ اعمال مهم برای رسیدن به تشخیص

۵+ اعمال ضروری برای تشخیص

۲-روش PMP شاخه‏ ای

روش اجرای PMP شاخه دار

۱-در ابتدا لازم است بطور جزئی و دقیق آنچه آزمون می‏ خواهد اندازه‏ گیری کند و نیز سیستم نمره دهی آزمون تعیین شود.

۲-در موارد بالینی و عملی باید مطمئن بود که هر نقص و یا اشکالی در نحوه عملکرد دانشجو بدلیل عدم آشنایی دانشجو با تکنیک اجرای PMP نیست.

۳-در این روش ابتدا جملات مختصری در رابطه با مسئله سن و جنس بیمار ذکر می ‏گردد. در ضمن توضیحاتی در رابطه با تسهیلات و وسائل در دسترس در آن مراکز درمانی ارائه می‏ شود.

تعدادی از مسیرهای انتخاب یا شاخه‏ ها می‏ تواند شامل موارد زیر باشد:

– گرفتن شرح حال کاملتر

– ارجاع بیمار به متخصص

– اجرای یک معاینه فیزیکی

– ارجاع به بیمارستان

– انجام سایر بررسی‏ های پاراکلینیکی

سپس در مقابل هر مسیر انتخاب، اطلاعات با بکارگیری یک تکنیک خاص (از جمله مرکبهای غیرقابل رؤیت) پنهان شده ‏اند.

با پاک نمودن مرکبهای هر مسیر انتخابی، دانشجو به سمت یک قسمت بالینی سوق داده خواهد شد و ضمناً به او گفته می‏شود که بعد از بدست آوردن اطلاعات کافی از آن قسمت خاص باید چه کاری انجام دهد.

در هر یک از (قسمت‏های بالینی) لیست الفبایی از تمامی گزینه‏ های ممکن بدون توجه به نوع مسئله، ارائه شده است این لیست استاندارد شده سبب می‏ شود که از دخالت شانس که در امتحانات کتبی زیاد می‏ باشد، کاسته می‏ گردد.

به دانشجو توصیه می ‏گردد که در ابتدا تمام افکار اولیه خود را در رابطه با موارد بیماری مورد نظر متمرکز کرده و اولین سوالاتی را که می ‏خواهد به آنها پاسخ داده شود، روی کاغذ یادداشت نماید و بعد از اقدام فوق تمام گزینه ‏های الفبایی را نگاه کند و سپس گزینه‏ های موردنظرش را انتخاب نماید. ضمناً اگر دانشجو یکبار وارد یک (قسمت بالینی) شد، می‏ تواند در هر یک از مراحل بعد نیز مجدداً برای تکمیل مشکل مورد نظر وارد همان قسمت بالینی شود.

بعد از اینکه فرد اطلاعات مورد نظر را از یک قسمت بالینی بدست آورد، مسیر بعدی را انتخاب می‏ نماید و با انتخاب مسیر بعدی مجدداً فرد به قسمت بالینی بعدی راهنمایی می‏ شود.

نحوه ساخت آزمون pmp شاخه ‏ای

در ابتدا باید اهداف کلی و اختصاصی آزمون را تعیین نمود به این منظور ابتدا باید معین کرد که

الف-در این امتحان چه افرادی ارزیابی می‏ شوند؟ ب-چه سطحی از دانش از آنها انتظار می‏ رود؟

انتخاب یک مسئله مناسب بهتر است یک بیمار واقعی و عملی انتخاب گردد. چون اینچنین موارد بیماری از درجه‏ ای از صحت و اعتبار برخوردارند که ایجاد چنین اعتباری در موارد بیماری ساختگی بر اساس اطلاعات موجود در کتب مرجع مشکل می‏ باشد.

۳- بعد از انتخاب مسئله قدم بعدی تعیین توالی و ترتیب اداره بیمار می‏ باشد یا به عبارتی تعیین مسیرهای انتخاب های اصلی و ترتیب آنها (این مسئله مستلزم تصمیم ‏گیری در مورد مقدار شرح حالی که در مقدمه بیان شده می‏ باشد به این معنی که آیا لازم است شرح حال کامل و دقیقی در مقدمه ذکر شود یا مثلاً در شرایط اورژانس شرح حال مختصری نیز در مقدمه کافی است.

۴- شرایط ارائه آزمون باید بطور دقیق و جزئی شرح داده شوند.

الف) شرایط و موقعیت فیزیکی آزمون

ب) نحوه ارائه دادن مورد بیماری

ج) نقش و وظیفه دانشجو در قبال مسئله

د) منابع و مرجع های در دسترس

ه) آموزش اولیه به دانشجویان

۵- بعد از کامل شدن مراحل فوق ‏الذکر تنها مرحله باقیمانده پیش آزمون امتحان PMP می‏باشد برای این منظور گروهی از افراد که با این تکنیک آشنایی دارند این امتخان را اجرا می‏کنند و بعد از اجرای آن در رابطه با هر یک از جنبه‏ های مشکلات موجود در امتحان یا هر قسمتی که در آن اختلاف نظر دارند بحث می‏کنند.

روش نمره ‏دهی در PMP شاخه‏ای

در PMP نباید به کل قسمت نمره داد بلکه به هر یک از مسیر انتخاب ها و هر سوال منحصر به فرد موجود در قسمتهای بالینی و همچنین تشخیص نهایی نمره ‏ای جداگانه اختصاص داده شود. مجموعه این نمرات نمره ماکزیمم مسئله را تشکیل  می‏ دهد. ضمناً در صورتی که اثربخشی و کارائی عملکرد دانشجو در هر یک تست مورد ارزیابی باشد باید تمامی سوالهایی که برای یک عملکرد موفق انتخابشان ضروری است به طور دقیق تعیین گردند که به این سوال سوالات انتخابی گویند.

موارد کاربرد PMP

ارزیابی مهارت‏های تصمیم ‏گیری و قضاوت بالینی دانشجویان در تفسیر داده‏ ها، تعیین پلان تشخیصی، تشخیص افتراقی و تشخیص نهایی، تعیین بهترین اقدام مراقبتی و انتخاب بهترین برنامه و روش پیشگیری و درمان در ارزیابی‏های تراکمی (نهایی) و تکوینی ۲-در یادگیری گروهی ۳- در یادگیری به کمک رایانه

محاسن PMP

۱-عدم دخالت شانس در جوابگویی

۲-رعایت مراحل منطقی در درمان به ترتیب اولویت

۳-نمره ‏گذاری دقیق PMP

۴-هیجان و انگیزه امتحان‏ دهنده در تمام مدت امتحان

۵-غیرقابل برگشت بودن تصمیمات اتخاذ شده برای بیمار همانطور که در حالت واقعی در بالین بیمار می‏باشد.

۶-وجود بازخورد آنی برای امتحان‏ دهنده (یعنی از پاک کردن جوابهای نامرئی به فرد بازخورده داده می‏شود).

۷-این روش دارای روایی محتوا می ‏باشد و قابلیت سنجش مهارت هایی را که توسط اغلب آزمونهای کتبی قابل بررسی نیست فراهم می‏گردد.