دکتر علی محمدی

معرفی کلیه محصولات جهت کسب آمادگی در آزمون های ارتقا بورد تخصصی، فوق تخصص و فلوشیپ

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی دانش‌ آموخته دانشگاه تهران و از اساتید مطرح علوم اجتماعی می‌باشند که از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در این انجمن آغاز نمود. این مجموعه ضمن افتخار همکاری با این استاد در زمینه آموزش دوره‌ها، از تخصص ایشان نیز در تهیه محتوای کتب و محصولات این انجمن نیز بهره‌مند گریده است. دکتر علی محمدی دانش‌ آموخته دانشگاه تهران و از اساتید مطرح علوم اجتماعی می‌باشند که از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در این انجمن آغاز نمود.

بیوگرافی استاد
سوابق تحصیلی
سوابق آموزشی
دوره‌های این استاد
تالیفات استاد

بیوگرافی استاد

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

سوابق تحصیلی

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ردیف مقطع تحصیلی دانشگاه / دانشکده رشته گرایش تحصیلی
۱ کارشناسی دانشگاه خلیج فارس کارشناسی مدیریت صنعتی
۲ کارشناسی ارشد دانشگاه تهران مدیریت مالی
۳ دکتری دانشگاه تهران مدیریت مالی

سوابق آموزشی

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

از آنجایی که طراحان عموما نویسنده متن نیستند و وظیفه رعایت حق تکثیر متون را ندارند و در همان حال کار آنها به نوعی وابسته به متن می‌باشد آنها با استفاده از محتویات ساختگی، صفحه گرافیکی خود را صفحه‌آرایی می‌کنند تا مرحله طراحی و صفحه‌بندی را به پایان برند.

ردیف عنوان
۱ تدریس درس امور مالی شرکتی و روش‌های کمی مقدماتی در موسسات: کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار، موسسه آموزش عالی آزاد نگاره، گروه توسعه دانش مالی نماد
۲ تدریس دروس مدیریت مالی در موسسات: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتي شريف بسیج دانشگاهی دانشگاه تهران، بسيج دانشجويی دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی

دوره‌های این استاد

دوره آموزشی نورولوژی (بورد تخصصی)

در این دوره، فراگیر اندیشه ورز با راهبرد گفتگو توسط تسهیلگر توانا و آگاه به امور و مدیریت مالی، شیوه های اندیشه ورزی و ارایه ایده های مدیریت مالی، مدیریت سرمایه منطبق بر روش های تحقیق و پژوهش را در موضوع کارگاه خواهد داشت. آشنایی فراگیران با آمار و محاسبه و استنباط از آن، نیز بخشی از فعالیت کارگاه است.

دوره آموزشی پاتولوژی (بورد تخصصی)

در این دوره، فراگیر اندیشه ورز با راهبرد گفتگو توسط تسهیلگر توانا و آگاه به امور و مدیریت مالی، شیوه های اندیشه ورزی و ارایه ایده های مدیریت مالی، مدیریت سرمایه منطبق بر روش های تحقیق و پژوهش را در موضوع کارگاه خواهد داشت. آشنایی فراگیران با آمار و محاسبه و استنباط از آن، نیز بخشی از فعالیت کارگاه است، این یادگیری از طریق ایجاد تمرین هایی برای جستجو ی شخصی فراگیران ایجاد میشود.

تالیفات استاد

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازه فونت و ظاهر متن باشد. معمولا طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفا به مشتری یا صاحب کار خود نشان دهند که صفحه طراحی یا صفحه بندی شده بعد از اینکه متن در آن قرار گیرد چگونه به نظر می‌رسد و قلم‌ها و اندازه‌بندی‌ها چگونه در نظر گرفته شده‌است.

عنوان تالیفات
کتاب جامعه شناسی
دانلود
کتاب جامعه شناسی
دانلود
کتاب جامعه شناسی
دانلود

سایر اساتید

دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدیاستاد دوره جامعه شناسی
توضیحات استاد
دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدیاستاد دوره جامعه شناسی
توضیحات استاد
دکتر علی محمدی
دکتر علی محمدیاستاد دوره جامعه شناسی
توضیحات استاد