Project Description

پکیج های آموزشی : (Training package)

پکیج های آموزشی، مجموعه خدمات آموزشی و راهبردی برای تسهیل در مسیر آزمون های ارتقاء و بورد جهت کسب نتایج عالی توسط داوطلبان می باشد. خدمات ارائه شده در این پکیج های آموزشی، که به سه پکیج (A,B,C) تتقسیم بندی می شود به شرح زیر است :

۱- برنامه ریزی (Educational Planning) :

برنامه و تقویم آموزشی و مطالعاتی در بازه های زمانی مختلف است، جهت مطالعه کاربردی تر و مفیدتر در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت.

۲-پشتیبانی (Educational support ) :

در بازه های زمانی مختلف، فردی به عنوان پشتیبان (مشاور) پیگیر امور آموزشی داوطلب خواهد بود و نحوه مطالعه، ساعات مطالعه و برنامه درسی داوطلب را بررسی می کند ، که با همراه شدن به برنامه ریزی صورت گرفته توسط موسسه حس مسئولیت پذیری داوطلب (Accountability)افزایش می یابد.

۳-کارنامه و پایش (Record and monitor ) :

در فواصل زمانی مختلف و با توجه به بودجه بندی مباحث و با در نظر گرفتن شرایط داوطلبان، آزمون های آنلاین برای داوطلبان برگزار خواهد شد. برای هر داوطلب پس از هر آزمون ، کارنامه ای کامل و پایش شده صادر و در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد.

۴-مشاوره و روان شناسی انگیزشی (Counseling and motivational psychology ) :

در بازه های مختلف مشاور یا کارشناسی که تجربیات کافی در زمینه مشاوره فردی و شناسایی نقاط قوت و ضعف داوطلبان دارد، طی تماس های تلفنی به مدت کافی پیرامون مطالب عنوان شده با داوطلب خواهد داشت. از جمله مزایا و جزئیات این قسمت تقویت حافظه Memory enhancemate)) ، افزایش عملکرد آموزشی(Educational performance) ، آموزش هیپنوتیزمی انگیزشی ، مشاوره خانواده ، مشاوره فردی ، و تحصیلی می باشد .

۵-مشاوره خصوصی توسط نفرات برتر بورد (Private consultations ) :

رتبه های تک رقمی سال های گذشته، به عنوان افرادی موفق که تجربیات و اطلاعات علمی آن ها می تواند مفید واقع شود، تماس های تلفنی مشاوره ای به صورت پرسش و پاسخ را با داوطلب خواهند داشت.

۶-مشاوره خصوصی توسط اساتید هیئت علمی (Connect with proffessors) :

در این قسمت ارتباط علمی- مشاوره ای با اساتید همچنین جهت رفع اشکال این امر صورت می گیرد ، این مشاوره های خصوصی در قالب کلاس های آنلاین برگزار خواهد شد.

“رهپویان شریف گامی نو در عرصه نشر و آموزش پزشکی” جهت کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات و توضیحات مربوط به برنامه پکیج ها با ما تماس بگیرید