بورد تخصصی

تمام دوره های تجاری

دوره آموزشی نورولوژی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 25,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی پاتولوژی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 25,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی طب اورژانس
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 05,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی رادیولوژی (بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 55,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی جراحی عمومی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 55,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی بیهوشی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 95,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی عفونی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 35,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی ENT
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 65,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی داخلی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 75,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی قلب
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 85,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی ارتوپدی
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 45,850,000 تومان 4,680,000 تومان

دوره آموزشی اطفال
(بورد تخصصی)

(  نقد و بررسی )
 35,850,000 تومان 4,680,000 تومان

برچسب های دوره ها

جزییات استاد

تصویر پروفایل
دوره های بیشتر

    ابزارک جستجوی پیشرفته دوره ها

    آموزه های جناب آقای دکتر شریف

    دوره های محبوب

    کلیه حقوق متعلق به موسسه رهپویان شریف می باشد. طراحی وب سایت و اجرا: پورتال هوشمند